The main aim of this blog is give information all about alternative healing, also to share some of my compilation and research in HERBAL MEDICINE, Acupressure, Reflexology, Acupuncture Points, some healing methods in YOGIKA CHIKITSA (Yogic Treatments), Ayurveda, the other Herbals used by our local healers, always visit for UPDATES...

Friday, July 2, 2010

Sensitive Plant (MAKAHIYA)

Gamot sa hika, pananakit ng lalamunan (itapal at inumin) o pagkapaos. Mabisa sa sakit sa bladder (pantog) at kidney, inumin isang beses isang linggo. Kung hahaluan ng sukang puti maaaring itapal sa may puson at sa balakang.

No comments: